Veelgestelde vragen 


Wat is kinderporno? 

Hoewel er wordt gesproken over kinderporno, gebruikt Stop it Now ‘beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen'. Porno heeft als doel seksuele opwinding te creëren en is niet strafbaar. Kinderporno is per definitie seksueel kindermisbruik en wel strafbaar. De term kinderporno schept dus verwarring en dekt niet de ernst van het probleem.

Met beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen bedoelen we foto’s en video’s waarop seksueel gedrag te zien is van iemand die jonger is dan 18 jaar. Afbeeldingen zijn strafbaar wanneer er sprake is van een expliciete seksuele houding, wanneer er seksuele handelingen worden getoond, of wanneer een minderjarige zich in een houding of omgeving met een onmiskenbaar seksuele strekking bevindt. Ook virtueel materiaal kan hieronder vallen, zeker wanneer het niet van echt te onderscheiden is.

Is het bekijken strafbaar?

Het bekijken van kinderporno is strafbaar. Het in bezit hebben, delen met anderen of het maken zijn ook strafbaar. De minderjarigen op de beelden zijn namelijk vrijwel altijd slachtoffer van seksueel kindermisbruik. Door dit materiaal te bekijken, wordt vraag gecreëerd en deze vraag creëert vervolgens aanbod. Door te kijken, draagt diegene dus indirect bij aan het produceren van nieuw materiaal.

Meer antwoorden op dergelijke vragen zijn te vinden op StopitNow.be of StopitNow.nl 

Welk hulpaanbod is er voor mij?

NEDERLAND

Zelfhulpmodules voor naasten
Online informatie en oefeningen die steun kunnen bieden en je op weg kunnen helpen.
www.stoppen-is-mogelijk.eu

Stop it Now & de Waag Lotgenotengroepen
Ontmoet anderen die hetzelfde meemaken. Tijdens 5 bijeenkomsten bespreek je samen onder leiding van professionals verschillende thema's. Aanmelden kan via deze link.

De Waag Nederland
(Ambulante) forensische geestelijke gezondheidszorg. De Waag is er niet alleen voor mensen die zorgen hebben over het eigen gedrag, maar ook voor ouders en partners.
www.dewaagnederland.nl

Slachtofferhulp Nederland
Een strafbaar feit meemaken is erg ingrijpend. Slachtofferhulp helpt op het moment dat jij dat wilt, op een manier die bij je past.
www.slachtofferhulp.nl 

113 Zelfmoordpreventie
Gedachten over zelfdoding? Je kan 24/7 bellen en chatten met 113.
0800-0113
www.113.nl

VLAANDEREN

Hulplijn Teleonthaal: 106
Nood aan een gesprek:
www.tele-onthaal.be

Hulplijn voor geweld, misbruik en mishandeling
1712 - www.1712.be

Seksueel misbruik
www.wijsprekenvooronszelf.be
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
www.nupraatikerover.be
www.caw.be

Relatieproblemen
www.caw.be

Depressie – geestelijke gezondheidszorg – psychische problemen
www.caw.be
www.similes.be

Op zoek naar een psycholoog?
www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Op zoek naar een seksuoloog?
www.seksuologen-vlaanderen.be

Zelfdoding en nabestaanden
Zelfmoordlijn: 1813
www.zelfmoordlijn1813.be

 

Het hulpaanbod wordt doorlopend aangevuld door Stop it Now. Mis je een organisatie? Dit kan je ons laten weten via e-mail of het contactformulier.